Aktier

Vad är aktier?

En aktie är ett värdepapper, vilket är en del av ett aktiebolag. Äger du en aktie bevisar det att du äger en del av det företaget.
Sedan finns det flera olika typer av aktier, det finns stamaktier, preferensaktier och utlandsaktier.

Stamaktier är det absolut vanligaste att man investerar i, vanligast är ”A” och ”B” aktier.
Skillnaden mellan A och B är rösträtten du har på bolagens bolagsstämmor som normalt brukar vara en gång per år.
A aktier ger alltid en ”högre” röst medan en B aktie ger en lägre eller ibland obefintlig röst, ett exempel kan vara att 10 A aktier ger dig 10 röster medan 10 B aktier ger dig 1 röst.

Det kan även förekomma att man har A aktier men inte B aktier, utan att man har C istället Industrivärlden är ett sådant exempel.

Preferensaktier skiljer sig från stamaktier, preferensaktier (även kallat ”preffar”) är vanligt förekommande inom byggbranchen och de är den aktie som har ”förtur” till utdelningar.
Preffar kan också delas in i olika typer som A och B men i de flesta fall spelar inte det någon större roll för dig som investerare, såvida du inte planerat att vara aktiv vid omröstningar på bolagsstämman.

Utlandsaktier är egentligen inte en speciell typ av aktie, däremot rekommenderas du starkt att spara den på ett annat sätt än tidigarenämnda aktietyper. Du bör investera dem i en kapitalförsäkring, det rekommenderas du för att du dels ska få ut så mycket som möjligt av dina utländska investeringar och för att det ska bli så enkelt som möjligt.

Varför vill man ha aktier?

Det finns många olika anledningar till att man vill ha aktier, för de flesta är det ett sätt att investera med chans till god avkastning, många äger aktier för att ha inflytande över bolag och vara med och ta beslut och för bolag är det vanligaste att få in kapital för att utveckla bolaget.

Rent historiskt sett har aktier varit en väldigt bra investering vad det gäller att få avkastning på sitt investerade kapital.

Aktier vs Fonder

Detta är en väldigt vanlig fråga, men det finns inte något lätt svar som passar alla.
Fonder kan liknas med en färdig paketering av aktier (ibland även andra typer av värdepapper såsom obligationer) där du själv inte har möjlighet att välja ut godbitarna du vill ha, i de flesta fall så tar även fondförvaltaren (personen/företaget som sköter fondens innehav) en avgift för att du ska få vara med på tåget.

Fonder brukar även vara något mer uppskattat av lite mindre ”aktiva” personer på börsen eftersom det är någon annan som sköter vad respektive fond ska innehålla och att det sker mer automatiskt.
Dock är det väldigt viktigt att man emellanåt uppdaterar sig om hur det går för de fonder man har då det visat sig att en del banker inte har gjort speciellt mycket med sina fondinnehav utan bara lagt på stora avgifter för att känna pengar.

Aktier däremot är helt fritt och du kan plocka ut alla dina favoriter, dock bör du fylla din korg med olika bolag och olika branscher för att sprida riskerna.
En vanlig rekommendation är att du köper bolag som du har intresse av eller som delar samma branscher som du har intresse av för att man oftast håller sig mer uppdaterad och på så sätt har mer koll på sin aktieportfölj.

Hur handlar man aktier?

Man kan handla aktier genom att gå till banken, ringa till sin bankkontakt eller genom att köpa dem via nätet, oftast vid en nätmäklare.
Det sistnämnda är det som i regel är det absolut billigaste och mest förmånliga för privatsparare.

Min rekommendation är att du använda Avanza, de erbjuder dig möjligheten att handla svenska aktier utan avgift upp till 50 000 och har därefter de lägsta avgifterna.

Avanza har även en otroligt bra hemsida och deras appar till både Android och iOS är lättförståeliga, stilrena och informativa.

Avanzabanner med texten "Vi älskar aktier".