Aktier


Vad är aktier?
En aktie är ett värdepapper som är en del av ett bolag, ett aktiebolag för att vara mer exakt.
Rent historiskt sett har aktier varit en väldigt bra investering vad det gäller att få avkastning på sitt investerade kapital.

Varför vill man ha aktier?
Det finns många olika anledningar till att man vill ha aktier, för de flesta är det ett sätt att investera med chans till god avkastning, många äger aktier för att ha inflytande över bolag och vara med och ta beslut och för bolag är det vanligaste att få in kapital för att utveckla bolaget.

Hur handlar man aktier?
Man kan handla aktier genom att gå till banken, ringa till sin aktiemäklare eller genom att köpa dem via nätet, oftast vid en nätmäklare

Min rekommendation är att använda Avanza, de erbjuder dig möjligheten att handla svenska aktier utan avgift upp till 50 000 och har därefter de lägsta avgifterna.