Preferensaktier

Preferensaktier/Preffar Preferensaktier är något man ser rätt ofta om man läser olika medium gällande ekonomi. Men vad innebär egentligen preffar? Borde jag har det i min portfölj? Vilka risker finns det? Vad innebär preferensaktier? Det finns olika typer av aktier, det vanligaste som finns kallas stamaktier, som till exempel Volvo A och Volvo B, sedan…